søndag 21. august 2011

21august 2011


Trenger jeg å si mere.
Jeg skal snart dra ned på kirkegården, med roser og lys. En rose fra alle oss som savner henne og er glade i henne. I år blir bukketten en rose større, Lille Åslaug